ଝିଅକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ତା ମାଆକୁ ଗେହିଲି : ଝିଅ ସବୁ ଜାଣିଦେଲା

Mu Hari, ghara talcher pakha gote gaon re. ehi ghatana ti Mora Jane lekha jokha padisha ghara main nka Saha Mora ghatithiba ra lekhuchhi. ama ghare Mora au mo maa rahu . ehi main nka nama heuchhi kamini. mo mamu nku mo maa dharam Bhai karithila tenu mu kamini ku main dake. tankara gote jati Amara gote jati kintu Mora tanka gharaku jiba asiba lagi rahithae.mu setebele +3sari ghare thae,kichhi kama dhanda mathae tenu gan pilanka sange gan mundare khati Kariba chhada kichhi upaya nathae.main nka bisayare kahuchhi ,main nka bayasa pakhapakhi 35year heba,dekhibaku pura gora ,tankara duiti jhia .gote 7year au Jane 4year heba.dine main mo maa ku kahile ki Hari ku tike kahuna mo bada jhia (nama-swati)ku tike padheibe.

gan pilanka sangare khali buli ki samaya nasta karuchhanti, maa mote kahila, mu Raji hei gali au Sandhya re tanka gharaku tanka jhia ku padhaiba pain gali. main belebele mote chaha Ani dianti au nain ki delabele tanka bhanda bhalia dudha ku blouse uparu dekhei dianti. mu dekhi ki mo Banda pura hit hei jae. kintu main esabu lakshya karanti au hasi dei Palanti. dine dine mo agare tanka Sana jhiaku blouse ku teki tanka dudha ru khira pianti. emiti dine Sandhya bele mu padhau thae mo pakhare asi basile. mu dekhili tanka mana tike dukha thila bhali laguchhi mu pacharili kan heichhi aji tumar mana dukha bhali laguchha. se kahile patha padhai Sara katha heba.

tapare mu patha padhai sari gharaku baharila bele mote kahile tike chhadiki asa. mu ghantae pare tanka gharaku gali. main pakudi karithile mote khaibaku dele au kahile katha kan ki Mora ta lag lag duita jhia heleni kintu tuma nka pakharu au pua hebaki nahin jananahin. mu kahili mo dwara kana heba je mote kahuchha bhala daktara ki kabiraji medicine khaa . main kahile se sabu Kari sariluni. mu kahili mu kan sahajya Kari paribu kuha. main lajei ki kahile jadi tume chahinba tahahele sabu heba. mu kahili kan sahajya Kari paribi , main kahile tume jadi mo pakhare soiba tahahele heba. mu asharya hei ki kahili mamu jadi janibe main kahile tanka katha mu bujhibi . mu kahili chinta Kari kahibi.

emiti duidina galapare dekhili main gote puruna luga pindhichhanti au mundare sindura nahin ,mu pacharili main tume ta sabubele tiptop luga pindha ei duidina hela dekhuchhi pura sukhi jaichha au puruna luga pindhuchha. mai hasi ki kahile ebe tuma jami paga heuchhi tapare tume chasa kariba. mu bujhi napari tanku chahinli main hasi ki kahile are budhu Mora ebe mains heichhi sethipain emiti dekhajauchhi. au Chari Dina pare jami paga heithiba tume hala kariba.mu bujhi gali. au chup rahili.chari dinapare mote kahile mo katha kan chinta kala. mu kahili mamu ghare rahuchhanti kemiti heba.main kahile mu tuma mamu nku chhua pain medicine anibaku mo bapa gharaku pathei debi. mu chinta kali sala maikina kede bedha.

Mu thik Sandhya belaku chhua nku padhaiba ku gala bele dekhili mamu pura ready heiki kuade baharichhanti. mu pacharili kuade baharila ki mamu kahile aji sasura ghara ku jauchhi pherila belaku dui Dina lagiba. mamu eha kahi tank bike re paleigale. ghantae pare main tanka bou ku phone Kari pacharile ki tuma Swati bapa pahanchile ki nahin. tanka bou Han kahile. tamane main pura confirm heigale. mu padhauthae main kahile mu tike tuma ghara adu asuchi. dasa minit pare main asile au kahile je mu tuma maa nku kahiki asichhi je Swati bapa aji nahanti tenu Hari ama ghare khai ki soipadibe mote ekutia Dara lagiba .

tapare main tanka dui jhia nku khaibaku dei suaidele.main au mu duhen khai sarilu. mo pain main augote ghare soiba byabastha karithile mote kahile tume room re thaa mu tike pare asibi. mu bhabu thae agaku kan heba kemit gihanti mu janini kemiti arambha karibi ei bhitare main mo pakhaku asile dekhili khali sadhi te pindhichhanti au kichhi nahin. main mo pakhare Basile hele mote laja laguthae.main kahile pua pilate hei ki kan laja karuchha mu gote maikina hei laja karuni.

mu kahili main mu ta kemiti kan karanti mote Jana nahin main kahile mu sikhei Debi. tapare main gote towel ani dele pindhi Baku mu mainku pachha Kari towel pindhili. tapare khata upare goda lambai basili main mo agare Basile, main aga tanka luga ku chhatiru bahara karidele mu tanka dudha dekhili pagala heigali kahinki na agaru tiketike dekhithili ebepura kholakholi dekhei dele tanka chhua dudha khauthibaru tike ohali jaichhi kintu pura golgol au badabada, main mo hataku nei tanka dudha upare thoi chipibaku kahile mu jemiti dudha chipichhi main khali mote bhidi dhari muhan Sara kiss karibaku lagile

setebeleku mo Banda pura luha rod bhali hei sarilani. main khata upare soi ki mote tankaa uparaku bhidi nele , main tanka dudha ku mo patire purei deiki kahile tike dudha khaa.mu tanka dudha ku patire purei ki chuchumi chalili ,hele maikina mane tanka ghaita thu dudha dala sabudine khai ki maja lageni tenu alga loka nka hata tanka dudha re lagile tanku ahuri maja ase tenu main nka gote dudha ku jorre chipideli je khira bahari asila khira taka mo muhan re pichkarai marila pari padila.

main kahile khira taka pi dia mu jou dudha ru khira baharuthila sei dudha ku chuchumili au gote dudha ku chipili main kama uttejanare Khali oh ah houthanti au mo 8 inchia Banda tanka dui jangha majhire genji heuthae main bodhe mo Banda ra touch ku Jani paruthile.main ethara pura luga kholi langala heigale. mu ta agaru kou jhia kiaikina ku langala dekhi nathili.main nka biare bahut Bala thila au bia muhan ta tike kala hei jaithila mu mainku pacharili kouthi pureibi mote ta kichhi dekhajauni.

main tanka bia ku melei dharile au kahile emiti meleiki dhariba je gata dekhajiba. tapare main mo towel ti Tani bahara karidele. mo luha sabal parika Banda tanka muhan samnare halila.main chatapat mo Banda ku dhari pakei kahile Hari tuma Banda ete mota je gote hatare dhari heuni. main nka hata mo Banda re bajibaru mo dehare gote current kheli gala bhali lagila au deha pura sitei gala.main mo banda ku dhari chuma deuthanti au unh ahn heiki tala upara Karu thanti.

kichi samaya pare Mora birya baharila, main sabutaka tanka jibhare chati safa kale au kahile tumara prathama thara ta tenu jaldi bahari gala mo Banda pura narami gala. mu mainku kahili kan Kariba main kahile byasta huani puni thare thia heba . main tanka dui goda ku melei soile au mote tanka dui jangha majhire basibaku kahile. mu Semiti basili au kahile mo bia ku chata. mu kebe bia kan practicaly dekhinathili jaha video re Bina Bala thiba bia dekhithili bia ku chatibi kemiti.

main kahile chahinchha kan jaldi chhata kahi mo Munda ku tanka bia re madidele mu jemiti bia ku sunghichhi gote madaka bhara basna biaru asuthila sei basna ku bhala bhabare aghrana kali jemiti sandha gai ku gehiba purbaru gai bia ku sughi Munda ku uparaku kare mu Semiti kali main kahile kan bhala laguni ki mu kahili nai main ki basna houchhi kan sent marichha ki main kahile maikina mane jetebele garam hei gehi hebaku mana karanti sei basna bahare jouthireki tanka ghaita mane sughi ki garam hei jaanti au gihanti.

mu kahili khali sunghanti na au kan karanti.main kahile je ghaita mane jibha au pati lageiki chatanti au khaanti. mu au bilamba na kari mainka bia Baku adei dei aga dekhili je bhitara ta pura mahupena bhali dekhajauchhi main bodhe garam heigaleni tenu mahu bhali tope tope kala bahari asuchhi mu aga jibhare tanka mahu bhali baharuthiba lala ku chitedeli. mo jibha tanka biare bajibaru mainka deha sitei uthila au mo Munda ku dhari bia muhan re jaki dharile mu ethara jibha ku bia bhitaraku purei dei bhala bhabare chatili.

main kahile Hari au sambhali heuni jaldi tuma Banda bia bhitare puraa.mu Banda ku dhari jetebele tanka biare pureili Banda khali epatsepata hei khasigala main kahile tumara gehiba experience nahi kahi mo Banda ku tanka bia muhan re lageiki kahile bhitaraku thela mu Semiti kali hele mo mota Banda alpa bia bhitaraku gala au main nku bahuta kasta hela je bahuta chileile. mu Banda ku bahar karideli main kahile bahara karani. mu kahili tuma ku katuchhi main kahile tuma mamu thu bada Banda tike kasta heuchhi mu kahili tebe kan Kariba main kahile kasta helebi maza achhi.

mu ethara tike pressure dei ki Banda ku bia bhitaraku pureili mainka bia ra dui pakhuda ku chiriki bhitaraku galigala. main pura kilbil heiki mote bhidi dharile dekhili kasta re tanka akhiri ru baharuchhi. mu kahili main au gehibini main kahile are kasta heu pachhe mote giha. mu suthare Banda ku tanka biare pureili je Aram re bhitaraku gala karana bia ru lala bahari bia bhitara ta khasada hei jai thila mu ethara mo Banda ku bhitar bahara kali main nku kasta heuthae kintu maza laguthae main ohh ahh heiki nije tanka dudha ku chiputhanti.

main kahile tike speed re giha mu Mora gati ku 100 speed re badhegi ki gehiki mainka biaru Pani bahari bia muhan phena hei galani au ghara ta sara khali pach pach sound heuthae. main ete khusi heigale je mote tanka adaku bhidi nei Mora muha Sara kiss karuthanti. mora bahari Baku asila mu khata upare hata re bhara dei dasa pandara Dhaka Mari sabutaka birya main bia re chhadideli. bia ru Banda kadhi dekhili je bia bhitaru alpa tike birya baharaku dekha jauchhi. main kahile ete Dina pare gihana maza lagila au ete birya mo bia bhitaraku jaichhi je bia pura thanda heigala. main kahile tumaku dhanyabad.mu kahili kan pain main kahile mo katha re Raji hei ki mote gehila. mu kahili tumaku ta sahajya kali tuma dukha dura kali.

agaku pua hebaki nahin mu janini. main kahile pua heu ki nheu mu kintu tuma sahita kemiti gehi heba pain chahunthili mu asharya hei ki tanku dekhili se kahile tumaku jetebele mo dudha dekhae tuma Banda thia heijae au bathroom ku parisra Kariba bahana re ama bathroom re jai ki muthi mariki asa au tume bathroom ku galapare bahari mu dekhe. prathama Dina mu tume bathroom re muthi marila belaku mu baharu Thai tuma mota au lamba Banda ku dekhi pagala heijaithili pua hebata gote bahana thila.

mu bhabili ei maikina gote paka khelali achhi mote michha kahili gihana khaila. hau giha miluchhi jetebele chhadiba kahinki.mu kahili mote kahithile kan mana karithanti. main kahile Semiti direct kahi hebani tenu plan kali ki tuma sahita kemiti gehi hebi mu kahili mu madhya abhinaya karuthili je gihana bisayare kichhi janini. mu emiti kete bia phadichhi Tara hisaba nahin.main kahile tume pura khelali achha emiti ame langala heiki kundhakundhi heiki katha heuthilu main ekatha suni ki puni garam heigale mo Banda ku dhari muthi marile.

mu ethara bhabili maikina ku bhala bhabare Santa karibaku padiba jemiti daily gehibaku deba.mu mainku khata upare dogi style re rakhili au mu antheiki tanka pachha pataru biare Banda ku gote Dhaka deli je main sihiri uthile au Mora speed ku badhei ki nadi chalili main kahuthanti dhire Kara mu nasuni gehuthae mainka biaru ethara bahuta Pani bahari tanka gandi oda hei tanka jangha jae bohigala.

main Jose re asi tank gandiku mo adaku theluthanti mu au pandara kodie Dhaka Mari sabutaka birya tanka biare chadidei khatare soigali main kahile agaru ehi style re kebe gihana khai nathili bahut maza lagila kahi main mo upare mote bhadi ki soile . main nku pacharili khela kemiti lagila main kahile bahut maza lagila ethara jetiki mal mo bia bhitare deichha pua hebata nishita. main nku bhala bhabare suthare kiss Kari ki ghantae pryanta langala hoi soirahilu. mamu tanka sasura gharu pheriba paryanta dinabela bi main mote daki tanka biata galu maranti.

au ratire chhua mane soila pare ame duhen au lugapata napindhi ghara bhitare sakala hebajaen khela re lagi jau.mu mainku mamu asiba pare pacharili mamu nkara dout hebani ta.main kahile mu tanka sangare thare gehi heisarilini . jadi pua heba se janibe je medicine ta kama dela. kintu tume mote gehiba na mu mainku gote kiss Kari dudha ku chipi dei kahili mo gihalia gai pakhare thile Mora au kichhi darakar nahin.gote masa pare main khusi khabar kahile je mu pregnant heichhi.

mu khusi heigali tapare main kahile chhua petare rahile bia kundei heba tenu subidha dekhi asiba au galu mariba. mu au sete besi mainku gehilini. pare tankara pua hela mamu main pura khus . kintu mu au main janichhu ei pua kahara. kahni ti kemiti lagila comment re janaibe. bye….

14 thoughts on “ଝିଅକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ତା ମାଆକୁ ଗେହିଲି : ଝିଅ ସବୁ ଜାଣିଦେଲା”

  1. From Bhubneshwar, Cuttack,Puri Unsatisfied housewife or girl feel free to WhatsApp me in inbox. Your privacy is my priority. Having fun is not a bad thing. ❤️❤️❤️❤️xxxx_xxx_xxx

  2. Jou jhia bhauja aunty mane secret sex kariabku ichuka wp re msg kara ba cl karantu sabu kichi secret rahiba xxxx_xxx_xxx

  3. Jou jhia bhauja aunty mane secret sex kariabku ichuka wp re msg kara ba cl karantu sabu kichi secret rahiba xxxx_xxx_xxx

  4. xxxx_xxx_xxx
    କେବଳ ଭାଉଜ ମାନେ ସେକ୍ସ ପାଇଁ କଲ କରି ପାରିବେ ଯଦି ଇଛା କରିବେ

Leave a Comment